Advies en taxaties inzake woz

De WOZ-waardering van uw agrarisch onroerend goed heeft niet alleen consequenties voor de hoogte van de onroerendzaakbelasting, maar ook van de waterschapsbelasting die u betaalt. Evenals het eigenwoningforfait en de afschrijving van uw gebouwen. Het is dus in uw belang dat de WOZ op juiste waarde wordt geschat.

ONAFHANKELIJK WOZ-TAXATEUR

Bent u het niet eens met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde? Onze ervaren en gecertificeerde makelaar/taxateurs voeren een onafhankelijke en realistische beoordeling en, indien noodzakelijk, een (her)taxatie van uw WOZ uit. Met ons taxatierapport kunt u een bezwaar of beroep tegen de vastgestelde WOZ-waarde onderbouwen. Hiermee kunt u mogelijk veel geld besparen.

Vraag ons advies over of een (her)taxatie van uw WOZ