Specialisme: onteigeningsadvies en planschade

Met de toenemende druk op de ruimte, krijgt u als agrariĆ«r steeds vaker te maken met onteigening en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). Daarnaast kunnen overheidsingrepen ervoor zorgen dat u planschade lijdt. Gebeurtenissen die grote gevolgen kunnen hebben voor uw agrarische onderneming.

Over onteigening is veel te doen. Dat is begrijpelijk omdat uw eigendomsrecht erbij betrokken is.

Uw zelfbeschikkingsrecht komt in het gedrang en moet wijken wanneer het algemeen belang daarop inbreuk maakt. Bijvoorbeeld wanneer in een onherroepelijk bestemmingsplan de aanleg van een weg is vastgelegd waarvoor grond van u nodig is.

Onteigening is een forse ingreep. In veel gevallen wordt getracht in minnelijk overleg een oplossing te vinden waarin beide partijen zich in redelijkheid kunnen vinden. De partij die tot onteigening kan overgaan moet zich gedragen als een redelijk handelend koper en mag u niet onder druk zetten. Daar staat tegenover dat een vergelijkbare opstelling van de andere partij wordt gevraagd.

Tijdens de gesprekken is zicht te krijgen op uw vermogens- en inkomstenschade. Daarnaast worden diverse bijkomende schadeposten vergoed.

Lukt het echt niet om tot elkaar te komen, dan zal de onteigenende partij u een laatste koopvoorstel doen op basis van de dan geldende prijzen en voorwaarden. Eerdere voorstellen komen dan te vervallen. Gaat de deal dan evenmin door, dat zal tot onteigening worden overgegaan.

Wanneer u van mening bent dat uw schade niet volledig wordt gecompenseerd, dan is uw standpunt bij de onteigeningsrechter te bepleiten.

DESKUNDIG ADVIES MET MAXIMAAL RESULTAAT

Advisering in onteigening, WVG en planschade vraagt om deskundigheid en een goed inzicht in de markt. De makelaar van LTM Vastgoed heeft dit allemaal in huis. Met ons doordacht onteigeningsadvies, kennis van de WVG en ervaring in planschade claims, kunnen we voor u het beste resultaat behalen.

Neem contact met ons op voor onteigeningsadvies/WVG-zaken/planschade