Beschrijving

Het betreft de percelen landbouwgrond, gelegen in het buitengebied tussen Zeijen en Ter Aard, nabij Assen, zonder opstallen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie AC,
nr. 548, geheel, groot 	1.99.00 ha
nr. 438, geheel, groot 	1.98.60 ha
nr. 433, geheel, groot 	2.19.25 ha
totaal groot	6.16.85 ha

Vraagprijs: op aanvraag
Herinrichtingsrente: niet van toepassing
Waterschapslasten: € 56,14 per ha (tarief 2016)
Waterschap: Noorderzijlvest, op een tussensloot rust schouw
Bijzonderheden: de percelen zijn belast met zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. 

Gebruik/bestemming
Gebruik: het perceel is gebruikt als maïs- en grasland, nu in gebruik als grasland, bij RVO opgegeven als tijdelijk grasland, er is door de makelaar geen titelonderzoek uitgevoerd
Bestemming: op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Assen, de bestemming is agrarisch
Publiekrechtelijke beperkingen: er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Landelijke voorziening WKPB en Basisregistratie Kadaster
Grondsoort: zandgrond
Productierechten: met de percelen gaan geen productierechten mee over
Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd
Drainage: het perceel is niet gedraineerd
Belendingen: overige landbouwgronden, hier en daar een burgerwoning in het buitengebied

Kenmerken